Publicatie beschikbare middelen corporaties komt begin mei

Het ministerie van BZK publiceerde de eerste Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW) eind juni 2016. Door vertragingen bij het aanleveren en controleren van de benodigde gegevens wordt de Indicatieve Bestedingsruimte naar verwachting dit jaar in de eerste helft van mei gepubliceerd.

Zoals opgenomen in de herziene Woningwet maakt het ministerie jaarlijks voor 1 juli een indicatie openbaar over de beschikbare financiële middelen van woningcorporaties voor investeringen. Met deze indicatie kunnen gemeenten en huurders beter onderbouwd het gesprek met corporaties over de lokale prestatieafspraken aangaan.

Meer informatie