Ledenbrief Stand van zaken gemeentelijk woonbeleid

Wat is er het afgelopen jaar de revue gepasseerd binnen het gemeentelijk woonbeleid? En welke veranderingen gaan er de komende tijd spelen? De stand van zaken leest u in onze ledenbrief.

Achtereenvolgens komen in de ledenbrief aan de orde:

  • Woonvisie en prestatieafspraken
  • Geschillencommissie
  • Regionale woningmarkten
  • Recente wijzigingen in de Woningwet 2015 en de Huisvestingswet 2014
  • De financiële positie van corporaties
  • Gemeentelijke achtervang via het WSW
  • Middenhuur
  • Huisvesting arbeidsmigranten
  • Lokale monitor wonen
  • Opleidingen voor gemeenteambtenaren

Meer informatie