Regels middenhuur

donderdag 13 juli 2017

Geachte heer Plasterk,

De VNG is een van de deelnemers aan de Samenwerkingstafel Middenhuur. Aan de Samenwerkingstafel worden verschillende acties ondernomen om de toevoeging van dergelijke woningen aan de voorraad te bevorderen. Ook op lokaal niveau wordt – daar waar er markt voor is – hard gewerkt om de realisatie van middenhuurwoningen te stimuleren. Daarbij lopen gemeenten tegen twee zaken aan, die niet afdoende zijn geregeld.

Volledige brief: