Opmerkingen VNG bij de Begroting BZK, onderdeel Ruimte en Wonen

donderdag 1 november 2018

Zes aandachtspunten van de VNG in een positionpaper t.b.v. begrotingsbehandeling BZK van 12 november 2018.