Consultatie wijziging Woningwet

woensdag 28 maart 2018

Geachte heer Licher,

In uw brief van 31 januari 2018 vraagt u om de VNG-reactie op de consultatieversie van de Wijziging van de Woningwet. Wij steunen uw voornemen om het toezicht op de kwaliteit van gasverbrandingsinstallaties te verbeteren. Het toevoegen van een certificeringsstelsel zal ook naar onze mening bijdragen aan de veiligheid en de kwaliteit.

Volledige brief: