Publicaties en brieven

Brief voor AO Staat van de Woningmarkt

4 maart 2019
Brief aan parlement

VNG-inzet woonbeleid

2019
Position paper

VNG inbreng Huisvestingswet en Wet maatregelen middenhuur

30 oktober 2018
Brief aan parlement

Zorgen VNG over Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD)

13 september 2018
Brief aan parlement

VNG-inbreng debat bouwen in het groen

12 september 2018
Brief aan parlement

Woonbeleid

19 juli 2018
Ledenbrief
Lbr. 18/041

VNG inbreng AO huuraangelegenheden 27 juni

13 juni 2018
Brief aan parlement

VNG reactie op Nationale woonagenda

24 mei 2018
Brief aan parlement

Consultatie wijziging Woningwet

28 maart 2018
Brief aan kabinet

Stand van zaken gemeentelijk woonbeleid

1 september 2017
Ledenbrief
Lbr. 17/049

Regels middenhuur

13 juli 2017
Brief aan kabinet

Pagina's