Kennisbijeenkomst Prestatieafspraken wonen (Breda)

woensdag 18 september 2019

Aedes en VNG organiseren samen enkele kennisbijeenkomsten over het maken van prestatieafspraken tussen gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties.De bijeenkomst is interactief en gericht op kennisdeling. 

Wat kunt u verwachten? 

De levendige, interactieve bijeenkomst start met een korte introductie over de Woningwet, positie en rol gemeente, corporatie en huurdersorganisatie. Vervolgens gaat u samen aan de slag met een variatie aan thema’s en werkvormen. Denk bijvoorbeeld aan instrumentarium om meer zicht te krijgen op elkaars (on)mogelijkheden, zoals een knoppensessie, IBW, transparantietool en verschillende spelvormen.

Hierna volgt een interactieve opstelling om met elkaar de procesgang bij een gemeente en corporatie rond een project helder te krijgen. Ook is aandacht voor evenwichtig onderhandelen: hoe maakt u uw eigen rol effectiever, hoe formuleert u uw prioriteiten en wat vraagt u van de ander en wat biedt u in ruil daarvoor?

Er is ruimte voor actieve inbreng van uw eigen casus, met gerichte coaching en intervisie. De middag eindigt met discussie met een corporatiebestuurder en wethouder over een concrete casus. 

Locatie en tijd

  • Breda, Van der Valk hotel
  • 13:00 - 17:00 uur

Deze bijeenkomst vindt ook plaats op in Nijmegen (11 september), Breukelen (25 september), en Zwolle (26 september).  

Doelgroep

  • Medewerkers van gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties

Kosten

  • Geen kosten

Aanmelden

Meer informatie

Organisator: 
Aedes, VNG en Companen