Conferentie: Flexwonen in Gelderland

donderdag 21 februari 2019

In Gelderland zoeken veel mensen snel toegankelijke en betaalbare tijdelijke woonruimte. Denk aan arbeidsmigranten, studenten, vergunninghouders, uitstromers uit de GGZ-instellingen, expats, mantelzorgers en net gescheiden mensen. De reguliere woningmarkt voorziet onvoldoende in deze spoedvraag.

In steeds meer gemeenten wordt daarom gezocht naar een nieuw en flexibel woonsegment, als aanvulling op het bestaande aanbod huur- en koopwoningen. Maar hoe doe je dat? Hoe groot is de lokale behoefte aan flexwonen? Welk aanbod kan worden ingezet? Waar liggen kansen en hoe benut je die? Deze vragen staan centraal tijdens deze conferentie.

Locatie en tijd

Huis der Provincie, Markt 1 in Arnhem
9.00-17.00 uur

Doelgroep

Iedereen in Gelderland die te maken heeft met (de doelgroepen van) flexwonen: bestuurders en medewerkers van regio’s, gemeenten, corporaties, aanbieders van flexwoonconcepten (zoals aanbieders en bemiddelaars huisvesting, woningbeheerders, ontwikkelaars), werkgevers- en uitzendorganisaties voor arbeidsmigranten, vertegenwoordigers van doelgroepen van flexwonen zoals zorgpartijen, studentenorganisaties etc.

Kosten

Geen.

Aanmelden

Meer informatie

Organisator: 
Provincie Gelderland, ministerie BZK, Expertisecentrum Flexwonen, Platform31