Gebiedsgerichte aanpak wonen, welzijn en zorg

Organisatie: 
Movisie, Platform31 en VNG
Jaar van uitgifte: 
2016

Dit kennisdossier Strategisch werken aan wonen, welzijn en zorg is een bundeling van rapporten, onderzoeken en de uitkomsten uit leerkringen met gemeenten.