Communicatie met bewoners

Welke communicatiemiddelen en activiteiten kun je inzetten voor burgers om hun vragen te beantwoorden rond langer zelfstandig wonen? Hieronder een aantal voorbeelden.

Blijverslening

Met de Blijverslening kunnen inwoners hun woning levensloopbestendig maken waardoor zij zo lang mogelijk van hun eigen woning kunnen genieten.

Checklist langer zelfstandig wonen

Een checklist met voorbeeldteksten helpt gemeenten bij de communicatie over langer zelfstandig wonen

Enquête communicatie Langer zelfstandig wonen

Volgens een verkenning van BZK blijven gemeenten achter in het geven van informatie over langer zelfstandig wonen 'op de oude dag'. De VNG vroeg in mei 2015 de deelnemers van het VNG-communicatieplatform in hoeverre zij zich in deze bevindingen herkennen.

Mijn thuis in Oude IJsselstreek

Gaan we verhuizen of passen we ons huis zo aan dat het ook voor de toekomst geschikt is?' De gemeente Oude IJsselstreek stimuleert inwoners om daar op tijd over na te denken. Ouderen kunnen gebruik maken van het project 'Mijn thuis in Oude IJsselstreek'.

Woonmonitor Aedes-Actiz

Uit de Woonmonitor 2015 van Aedes-Actiz blijkt dat senioren nog onbekend zijn met nieuwe woonvormen.

Voorbeelden

In de VNG-databank vindt u meer voorbeelden over wonen, begeleiding en zorg.