Woningtoewijzing aan inwoners met een specifieke zorgvraag

Organisatie: 
VNG
Publicatie soort: 
Handreiking
Jaar van uitgifte: 
2015

Deze VNG handleiding biedt een afwegingskader voor het inzetten van de huisvestingsverordening voor woningtoewijzing aan inwoners met een specifieke zorgvraag. Hierbij wordt aandacht besteed aan de integrale afweging van volkshuisvestelijke én Wmo aspecten.Vervolgens worden vier varianten van een huisvestingsverordening met elkaar vergeleken en aan de hand van voorbeelden van gemeenten toegelicht.