Langer zelfstandig thuis wonen

Tijdens de bestuurdersbijeenkomst van de G40 op 26 september is het startsein gegeven voor het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg. Het OWZ helpt gemeenten en corporaties bij het in kaart brengen van vraagstukken op het gebied van wonen en zorg voor ouderen die langer zelfstandig thuis willen wonen.

Het team kan ook helpen bij het opstellen van een concreet plan van aanpak.

Vergrijzing vraagt om verandering

Nederland vergrijst in hoog tempo. Van 1,3 miljoen 75-plussers nu, naar 2,1 miljoen in 2030. Eenzaamheid, onvoldoende geschikte woningen en een tekort aan personeel in de zorg blijven nijpende vraagstukken. Ouderen willen en moeten langer zelfstandig thuis blijven wonen, maar daar moeten hun woonruimte en omgeving wel geschikt voor zijn. Dat vraagt om aanpassing van de huidige woning, voldoende aanbod van geschikte nieuwe woonruimte en nieuwe woonvormen.

Ondersteuning

Gemeenten en corporaties kunnen het OWZ inschakelen als zij hun opgave voor wonen en zorg in kaart willen brengen en uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen en uitvoeren van een wijkaanpak. Of aan flexibele woningen voor mensen die nu en in de toekomst zorg en ondersteuning nodig hebben en zo langer zelfstandig thuis kunnen wonen.

Meer informatie