Wonen, begeleiding en zorg

Gemeenten werken samen met corporaties/verhuurders en aanbieders van zorg en begeleiding om kwetsbare groepen inwoners te helpen aan specifieke woonoplossingen, vormen van begeleiding en zorg om zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen.

Visievorming en prestatieafspraken

Adviezen, rapporten en voorbeelden waarmee u de opgaven in kaart kunt brengen, kunt komen tot een integrale visie en deze kunt vertalen in prestatieafspraken.