Wonen, begeleiding en zorg

Hoe kunnen gemeenten kwetsbare groepen inwoners helpen aan specifieke woonoplossingen, vormen van begeleiding en zorg om zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen? Lees hier de acties waarmee gemeenten in aan de slag gaan > Lees verder

Visievorming en prestatieafspraken

Adviezen, rapporten en voorbeelden waarmee u de opgaven in kaart kunt brengen, kunt komen tot een integrale visie en deze kunt vertalen in prestatieafspraken.

Lees meer over

Hoe stimuleer je inwoners om te anticiperen op ouder worden en op wat er nodig is om dan nog zelfstandig te kunnen wonen? Op de themapagina 'Communicatie met bewoners' staan voorbeelden en instrumenten. 

De pagina Samenwerking met partners gaat over de rollen van gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders. Wat is ieders rol? Hoe kun je goed samenwerken?