Wabo, Omgevingsvergunning

Actueel

Wabo en de Omgevingswet

Het omgevingsrecht is in beweging. De Omgevingswet komt er (waarschijnlijk) in 2018, maar tot die tijd staat het omgevingsrecht niet stil. Welke wetswijzigingen zijn er voor die tijd te verwachten?

De Wabo wordt verder ingevuld door het wetsvoorstel Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Het wetsvoorstel is begin februari 2014 naar de Tweede Kamer gestuurd. De Wabo gaat uiteindelijk op in de Omgevingswet.

Uitgelicht

Wijziging Besluit Omgevingsrecht (Bor)

Per 1 november 2014 zijn het Besluit Omgevingsrecht (Bor) en diverse andere algemene maatregelen van bestuur gewijzigd. De VNG-ledenbrief 'Wijzigingen omgevingsrecht - permanent maken Crisis- en herstelwet' zet de belangrijkste wijzigingen op een rij.

ROM-netwerk

Stel uw 'eigen' RO-collega een vraag!

Het ROMnetwerk is een gemeentelijk kennis- en discussienetwerk van, voor en door RO- en milieuprofessionals. Het netwerk bespreekt actuele ruimtelijke ontwikkelingsdossiers van gemeenten. Leden van deze besloten groep zijn afkomstig uit de mobiliteits- en RO-hoek. Men beantwoordt elkaars vragen vanuit de praktijk. Handig om u aan te melden bij het ROMnetwerk!