Wabo, Omgevingsvergunning

Wie vroeger ging verbouwen, had allerlei vergunningen nodig. Door de Wabo zijn de verschillende vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samengevoegd tot één vergunning: de omgevingsvergunning.

Veelgestelde vragen Wabo en Omgevingsvergunning

Veelgestelde vragen op thema gerangschikt van A(sbest) tot Z(ienswijze).

Wetsvoorstellen

Verduidelijking voorschriften woonboten

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad