RO wet- en regelgeving

Ruimtelijke ordening gebeurt zoveel mogelijk op gemeentelijk niveau. Gemeenten kunnen vanuit de kennis over hun lokale situatie passende regels stellen. Het bestemmingsplan is het belangrijkste instrument voor de ruimtelijke ordening.

Veelgestelde vragen Wro, Wabo, bouwregelgeving

Op deze webpagina vindt u alle veelgestelde vragen. Niet alleen die van de VNG, maar ook van Geonovum, Infomil en Ruimtelijkeplannen.nl.