Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2015-2040

Organisatie: 
Planbureau voor de leefomgeving
Publicatie soort: 
Overig
Jaar van uitgifte: 
2016

Regionale bevolkingsprognose

Iedere 3 jaar actualiseert het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) de regionale bevolkings- en huishoudensprognose. De meest recente versie is van september 2016. Het opstellen van de prognose gebeurt in samenwerking met het CBS.

De prognoseresultaten zijn hier op verschillende manieren te bekijken. De hoofdlijnen staan op deze website, maar u kunt ook zelf de data downloaden (xlsx of ods). Verder kunt u de ontwikkeling van de regionale gegevens door de tijd heen bekijken en downloaden in (dynamische) kaarten. De 67%-prognose-intervallen zijn bij de onderzoekers van PBL en CBS op te vragen. Lees meer op de site