Factsheet Nationale Omgevingsvisie

Organisatie: 
VNG
Publicatie soort: 
Factsheet
Volledige publicatie: 
Jaar van uitgifte: 
2018

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet (Ow) in werking. Op basis van deze wet zijn gemeenten, provincies en het Rijk verplicht om een Omgevingsvisie op te stellen. Voor het Rijk is dat de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De NOVI beschrijft de langetermijnvisie op de fysieke leefomgeving in Nederland. Daarnaast geeft het Rijk met de NOVI aan wat de nationale belangen zijn en doet zij richtinggevende uitspraken over de inrichting van Nederland. Provincies stellen een provinciale omgevingsvisie (POVI) op en gemeenten een gemeentelijke omgevingsvisie (GOVI).