Essay Omgevingswet: Doe maar gewoon

Organisatie: 
NSOB
Publicatie soort: 
Overig
Volledige publicatie: 
Jaar van uitgifte: 
2017

In dit essay gaan de prof. dr. Martijn van der Steen en prof. dr. Arwin van Buuren in op 'de spannende expeditie die het Aan de slag met de Omgevingswet met zich mee brengt'. Aan de hand van hun eigen kennismaking met de praktijk van de Omgevingswet, lessen uit andere disciplines, en inzichten uit de bestuurskunde proberen ze de deelnemers aan de expeditie te voorzien van handelingsopties en richtingen die ze onderweg kunnen benutten.