Was/wordt lijst Omgevingslijst Haarlem & G32

De gemeente Haarlem heeft in samenwerking met de G32 een Was/wordt-lijst opgesteld. In deze lijst staat waar wetsartikelen in de huidige wetten wel, niet of gewijzigd terugkomen in de Omgevingswet.

Deze vergelijking geeft een overzicht van een aantal basistermen uit de Omgevingswet en een samenvatting/bespreking van wat er over die basistermen in de toelichtingen op de wet- en regelgeving is opgenomen, afgezet tegen de huidige regelgeving, op met name RO-gebied.

De wet vereist een integrale benadering van vraagstukken in de fysieke leefomgeving. De was/wordt lijst gaat daar in beperkte mate op in. Bij een verdere kennismaking met de wet of meer volledig beeld van de inhoud en veranderingen daarvan, zullen daarom ook andere bronnen gebruikt moeten worden.

Meer informatie