Start consultatie Invoeringswet Omgevingswet: uw inbreng!

De formele consultatie voor de Invoeringswet Omgevingswet is op 5 januari 2017 gestart en loopt tot 3 februari 2017 via de websiter internetconsultatie.nl. Gemeenten kunnen zelf reageren maar worden ook gevraagd inbreng aan te leveren voor de VNG-reactie.

Het wetsvoorstel vult de Omgevingswet op een aantal onderdelen aan. Daarnaast wijzigt het wetsvoorstel andere wetten of trekt deze in en regelt het overgangsrecht.

  • Het wetsvoorstel heeft als primair doel het regelen van een evenwichtige overgang van de nu geldende wetgeving naar het nieuwe stelsel van de Omgevingswet.
  • Dit wetsvoorstel is ook bedoeld om een aantal verbeteringen in de Omgevingswet tot stand te brengen en enkele onvolkomenheden te corrigeren. Deels zijn deze verbeteringen en wijzigingen inhoudelijk van aard, deels technisch.
  • Het wetsvoorstel voorziet ook in verbeterde grondslagen voor de uitvoeringsregelgeving. Verder vult het grondslagen aan om in de uitvoeringsregelingen ook overgangsrechtelijke voorzieningen te kunnen treffen.

Uw inbreng, graag!

Om de gemeentelijke standpunten bij de Invoeringswet Omgevingswet in onze reactie goed te verwoorden hebben wij de inbreng van gemeentelijke meedenkers nodig. Uw bijdrage aan de VNG-reactie waarderen wij zeer. Wij vragen u voor de bijdrage aan de VNG-reactie de bijgevoegde formats te gebruiken.

U kunt uw reactie tot en met donderdag 26 januari 2017 sturen naar: omgevingswet@vng.nl onder vermelding van “Inbreng VNG-reactie Invoeringswet””.

Meer informatie