Programmamanager & Raad Kampen: voorbeeld Omgevingswet

Welke rol krijgt de gemeenteraad als de Omgevingswet in 2019 van kracht wordt? Om daar achter te komen startte de gemeente Kampen in april 2016 een programma met als doel die nieuwe rol vorm te geven. In gesprek met programmamanager Wouter Bosch.

'Het gaat niet om een nieuw intrumentarium, maar om verandering van houding en gedrag. Dat kost tijd'. 

Bosch vervolgt: 'Van meet af aan hebben we iedereen erbij betrokken: de hele ambtelijke organisatie, maar ook het college en de raad. Je moet mensen niet vertellen wat ze moeten doen, ze moeten zelf uitvinden welke
veranderingen nodig zijn, en welke uitdagingen en risico’s die met zich meebrengen.' 

Meer informatie

Laat u inspireren door dit praktijkvoorbeeld van Kampen. Bekijk meer voorbeelden in het dossier Omgevingswet - invoering.