Nieuwe versie roadmap invoering Omgevingswet

Vlak voor de zomer heeft de VNG een concept-versie van de roadmap Invoering Omgevingswet gepubliceerd. Deze roadmap is in de afgelopen maanden getoetst op volledigheid en correctheid en verder uitgewerkt.

Over de roadmap

De roadmap Invoering Omgevingswet geeft gemeenten en hun uitvoeringsorganisaties een overzicht van de activiteiten die zij moeten ondernemen om de wet goed in werking te laten treden. De roadmap:

  • bevat een overzicht van de verplichtingen die gemeenten voor de inwerkingtreding van de wet
  • geeft ook inzicht in zaken die je vanuit de geest van de wet zou kunnen of moet willen realiseren.

Werken met de roadmap

De roadmap is als Excel beschikbaar zodat gemeenten eigen selecties kunnen maken. De roadmap is niet uitputtend of compleet en wordt elke maand geactualiseerd op basis van nieuwe informatie en inzichten.

Meer informatie

U vindt de roadmap op vng.nl/omgevingswet.