Invoering Omgevingswet vraagt omdenken gemeenten

Gemeenten krijgen van ons niet te horen hoe ze de Omgevingswet moeten invoeren. Dat kan ook niet, want elke gemeente is anders. Wel kunnen we de complexiteit hanteerbaarder maken door mensen met expertise met elkaar te verbinden en samen te leren.

Aan het woord zijn VNG programmamanager Kristel Lammers en VNG directieraadvoorzitter Jantine Kriens. Ze vertellen in een interview over de werkwijze van het programma Invoering Omgevingswet Gemeenten van VNG en KING, dat  samenwerkt met netwerkpartners als rijk, provincies en waterschappen en gemeenten.

 

Op stoom

Het programma is op stoom en het merendeel van de gemeenten is op de een of andere manier aan de slag met de voorbereiding op de Omgevingswet. Het doel voor 2016 was bewustwording. Hier zijn belangrijke stappen in gezet.

‘Er is onzekerheid over hoe de wet straks gaat werken, dat veranderen wij niet. Wel kunnen we deze complexiteit hanteerbaarder maken door mensen met expertise met elkaar te verbinden en samen te leren,” zegt Kriens.

Netwerk

‘Het programma is een netwerk dat verbindingen legt tussen mensen en organisaties die op dit moment voor elkaar van belang zijn rondom vraagstukken zoals digitalisering, kerninstrumenten, participatie en veranderproces,” zegt Lammers. Allemaal vraagstukken waar gemeenten mee bezig zijn of mee aan de slag gaan, zodat ze klaar zijn voor de invoering van de wet.

Ambitie

De ondersteuning door het programma heeft één doel: dat gemeenten straks zelf klaar zijn voor de Omgevingswet, passend bij hun eigen ambities.

Aanpak

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de wet geschreven in samenspraak met betrokken partijen. Op die manier wordt ook de invoering georganiseerd. Er is geleerd van de decentralisaties in het sociaal domein. Kriens: “De Omgevingswet is minstens net zo’n transitie. Wat daar minder is gebeurd, realiseren we nu wel: gemeenten zijn er al in een vroeg stadium bij betrokken.

Context en bewustwording

'Het programma vertelt gemeenten niet hoe ze de wet moeten invoeren, vertelt Lammers. 'Dat kan helemaal niet, want elke gemeente is anders. Alle gemeenten moeten straks voldoen aan een aantal minimale vereisten, zo moeten ze een omgevingsvisie en omgevingsplan hebben en aangesloten zijn op het digitale stelsel. Rond 2024 is het streven dat iedereen werkt in de geest van de wet. Hoe gemeenten daar komen, dat is aan hen en afhankelijk van hun context.

Kriens: 'Het belangrijkst is dat gemeenten zich ervan bewust zijn dat ze hiermee aan de slag moeten, op een manier die bij hen past. 'Dat bewustzijn groeit, zeggen ze.'

Klaar voor Omgevingswet?

Zijn gemeenten straks klaar voor de nieuwe wet? Lammers: 'Ik verwacht van wel, ze zullen straks bij de invoering in ieder geval voldoen aan het minimum dat wordt gesteld. Het zal er niet overal in het land hetzelfde uitzien, maar dat hoeft ook niet. Daar biedt de nieuwe wet nou juist ruimte voor.'

Meer informatie