E-learning module Omgevingswet voor raadsleden

Wilt u als raads- of commissielid meer weten over Omgevingswet en wat deze wet betekent voor het raadswerk? Volg dan de e-learning module over de Omgevingswet, beschikbaar op het Leerplatform Raadsleden.

De module gaat in op de achtergronden, doelen en uitgangspunten van de Omgevings­wet. Naast feitelijke informatie en voorbeelden zijn er ook kennistestjes en een prikbord voor vragen en opmerkingen.

Thema's

Tijdens het volgen van de interactieve e-learning module komen er zes thema’s aan bod:

  1. Wat is de Omgevingswet?
  2. Juridische en bestuurlijke aspecten
  3. Ambities en kKaderstelling
  4. Participatie
  5. Regionale samenwerking
  6. Aan de slag

Leerplatform

De e-learning module over de Omgevingswet is de eerste in een reeks van modules die beschikbaar komen op het Leerplatform Raadsleden. Dit leerplatform is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken, de VNG,  Raadslid.Nu en de Vereniging van  Griffiers.

Doel van het leerplatform is om kennis  op een interactieve manier toegankelijk  te maken voor (nieuwe) raadsleden. In het voorjaar van 2018 komen ook e-learning modules beschikbaar over regionale samenwerking, veiligheid, burgerparticipatie, sociaal domein, rollen & instrumenten en financiën.

Meer informatie