Preconsultatie AMvB's Omgevingswet

donderdag 17 december 2015

Geachte mevrouw Schultz van Haegen-Maas Geesteranus,

De Omgevingswet biedt voor gemeenten kansen om knelpunten uit de uitvoeringspraktijk op te lossen. Deze kansen komen naar voren in de AMvB’s onder de wet want hierin worden belangrijke nadere keuzes gemaakt. Allereerst benadrukken wij graag dat we nog steeds een positieve grondhouding hebben ten opzichte van de gehele stelselwijziging en vragen u onze reactie op te vatten als een constructieve bijdrage in het totstandkomingsproces van de AMvB’s.