Ateliersessie informatievoorziening Omgevingswet

dinsdag 18 december 2018

VNG Realisatie organiseert een nieuwe reeks Ateliersessies over de Uitwerking Informatievoorziening Omgevingswet (UIVO). Diverse invalshoeken komen aan bod: architectuur, dienstverlening, kerninstrumenten, planvorming, vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Het motto voor dit jaar luidt: ‘Doen en ervaren’. Dat betekent een uitbreiding en concretisering van de doelen van UIVO.

We kijken vanuit gemeentelijk perspectief, maar de sessies zijn interbestuurlijk want de ketensamenwerking is een succesvoorwaarde voor het werken volgens de Omgevingswet.  

We organiseren in totaal zes bijeenkomsten waarvan twee in combinatie met de kwartaaldemonstratie van de resultaten van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Locatie en tijd

  • Amersfoort, de Eenhoorn
    9.00 met inloop - 16.30 uur, aansluitend borrel

Doelgroep

  • gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, Omgevingsdiensten en andere belanghebbenden.

Kosten

  • geen

Meer informatie

Wilt u meedoen of heeft u nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met VNG Realisatie: Carolina Gjeltema: 06 -13 31 86 79

 

Organisator: 
VNG Realisatie