Routeplanner digitalisering Omgevingswet 

Bent u binnen uw gemeente bezig met de Omgevingswet? Dan wilt u weten welke belangrijkste succesfactoren en randvoorwaarden er zijn voor het laten slagen van deze grote verandering binnen uw organisatie. Een belangrijk onderdeel hiervan is de vergunningverlening. Een schema hiervoor biedt hulp.

Wat biedt de routeplanner?

  • het geeft inzicht in de functionaliteit en processen van het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO).
  • er staan de doelen in van de Omgevingswet en de vaardigheden die nodig zijn om deze waar te maken.
  • per stap relevante ondersteunende informatie en helpt u een projectplan te maken

De routeplanner is gemaakt om programmamanagers, projectleiders en Informatiemanagers implementatie Omgevingswet te helpen zich voor te bereiden op de informatievoorziening rondom vergunningverlening.

Meer informatie

U vindt de routeplanner op de website van Aandeslagmetdeomgevingswet.nl