Omgevingswet

Het ministerie van BZK werkt aan een nieuwe Omgevingswet. Hier vindt u alle informatie over de voortgang van het wetgevingstraject en de invoeringsondersteuning die de VNG gemeenten biedt. 

De Maand van...de programmamanagers

Nieuwe wettelijke instrumenten, een grootscheepse informatievoorzieningsoperatie en anders gaan werken. De invoering van de Omgevingswet is een flinke kluif voor gemeenten. Hoe doen ze dat in de praktijk?