Omgevingswet - invoering

Het ministerie van IenM werkt aan een nieuwe Omgevingswet. Hier vindt u alle informatie over de implementatieondersteuning die de VNG gemeenten biedt. 

De Maand van

Nieuwe wettelijke instrumenten, een grootscheepse informatievoorzieningsoperatie en anders gaan werken. De invoering van de Omgevingswet is een flinke kluif voor gemeenten. Hoe doen ze dat in de praktijk?

Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Wat is het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)? Wat kunnen burgers, bedrijven bevoegd gezagen met het DSO?

Lees meer over

Regelmatig schrijft Pascale Georgopoulou, voorheen raadsgriffier bij de gemeente Amstelveen en nu verbonden aan het Programma Invoering Omgevingswet van de VNG, een blog over de Omgevingswet voor de VNG Raadsledennieuwsbrief.