Omgevingswet

Het ministerie van IenM werkt aan een Omgevingswet. Deze wet gaat onder andere de Wabo, Wro, Waterwet en Wet milieubeheer vervangen. Bekijk voor de invoeringsondersteuning het dossier Omgevingswet -invoering.

Juridische routekaart Omgevingswet

Wanneer is de consultatie, behandeling, schrijffase en uiteindelijk de inwerkingtreding van (aanvullings) wetten, besluiten en regelingen m.b.t. de Omgevingswet? Bekijk voor het overzicht de Juridische routekaart.

Regelgeving en ondersteuning Omgevingswet

Informatie over: de wetten en regels met betrekking tot de Omgevingswet, de gemeentelijke omgevingsvisie, het omgevingsplan en de invoeringsondersteuning.