Omgevingswet

Het ministerie van IenM werkt aan een Omgevingswet. Deze wet gaat onder andere de Wabo, Wro, Waterwet en Wet milieubeheer vervangen.

Juridische routekaart Omgevingswet

Wat moet er allemaal gebeuren in het veelomvattende traject naar de nieuwe Omgevingswet? Wat is de volgorde, wat is de taak van de gemeentelijke juristen?

Uw inbreng gevraagd voor Invoeringswet Omgevingswet

De consultatie voor de Invoeringswet Omgevingswet is op 5 januari 2017 gestart en loopt tot 3 februari 2017. De VNG vraagt gemeenten om input voor de VNG-reactie. Insturen kan tot en met donderdag 26 januari 2017 naar: omgevingswet@vng.nl onder vermelding van “Inbreng VNG-reactie Invoeringswet”. Gebruik hiervoor de speciale formats. 

Omgevingswet - invoering

Hoe ondersteunt de VNG gemeenten bij de invoering van de nieuwe Omgevingswet.