Omgevingswet

Het ministerie van IenM werkt aan een Omgevingswet. Deze wet gaat onder andere de Wabo, Wro, Waterwet en Wet milieubeheer vervangen.

Juridische routekaart Omgevingswet

Wat moet er allemaal gebeuren in het veelomvattende traject naar de nieuwe Omgevingswet? Wat is de volgorde, wat is de taak van de gemeentelijke juristen?

Omgevingswet - invoering

Hoe ondersteunt de VNG gemeenten bij de invoering van de nieuwe Omgevingswet.