Leegstand, transformatie en herbestemming

De meeste gebouwen gaan tientallen jaren mee. Locaties en vastgoed zijn periodiek toe aan vernieuwing en herbestemming. Anders dreigen leegstand en verval. Een samenspel tussen eigenaren, gebruikers en de gemeente.

Stedelijke transformatie: doet u mee?

Om toekomstige bewoners prettig in de stad te laten wonen in een gezonde, duurzame leefomgeving, met alle voorzieningen binnen handbereik, is in bestaande stedelijke gebieden een versnelde transformatie nodig. In het nieuwe programma ‘Stedelijke Transformatie: meer ruimte voor wonen’ bundelen overheden, marktpartijen en kennisinstituten hun krachten. Doet u mee?