Minister Spies wil regels tijdelijke verhuur huizen versoepelen

Minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil de regels voor tijdelijke verhuur in de Leegstandwet versoepelen. Hierdoor wordt het voor huiseigenaren die een nieuw huis willen kopen of hebben gekocht gemakkelijker om hun nog te koop staande oude woning tijdelijk te verhuren.

De plannen van de minister lijken de beleidsvrijheid van gemeenten nu enigszins in te perken. Daarom wil de VNG graag met de minister in gesprek over de uitwerking ervan.

Maatregelen
De minister wil het volgende regelen:

  • de categorie te koopstaande woningen in de Leegstandwet zullen niet langer onder het Woningwaarderingsstelsel (‘puntenstelsel’) vallen. Daarmee vervalt dan de verplichting voor gemeenten om voor de te verhuren woning een maximale huurprijs vast te stellen. 
  • De maximale periode voor tijdelijke verhuur van de categorie huurwoningen die in afwachting zijn van sloop of renovatie, wordt verlengd van 5 jaar naar 7 jaar.
  • Woningen mogen bij een nieuwe situatie opnieuw tijdelijk verhuurd worden. Nu wordt per woning slechts eenmaal een vergunning voor tijdelijke verhuur afgegeven.
  • Met het ministerie van Financiën en de banken, die als hypotheekverstrekker toestemming moeten geven voor tijdelijke verhuur, bekijken hoe eventuele knelpunten kunnen worden opgelost. 
  • Met minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) de regels voor tijdelijke verhuur bij de ombouw van kantoorpanden naar huurwoningen tegen het licht houden.

Meer informatie: