Ruimte en Wonen

Informatie over o.a. landelijk gebied, grondzaken en woonbeleid

Naar dossier Invoering Omgevingswet

Alle informatie over het wetgevingstraject en de invoeringsondersteuning die VNG gemeenten biedt vindt u in het dossier ‘Omgevingswet’ op deze website. Hier vindt u publicaties, handreikingen, nieuws en andere informatie. 

Hoe kunnen we bijdragen aan de Global Goals?

Met de uitvoering van de Omgevingswet en met beleid voor het landelijk  gebied dragen gemeenten bij aan Global Goals op het gebied van de leefomgeving. Ook het gemeentelijk woningbeleid draagt bij: veilig en betaalbaar onderdak voor iedereen is onderdeel van Global Goal 11.