Landschap en natuur

Naar een Vitaal Platteland

Hoe houden we het platteland in Nederland economisch vitaal, leefbaar en ecologisch duurzaam? In het landelijk gebied komen veel grote opgaven samen die vragen om forse en structurele veranderingen. 

Geen enkele partij kan deze opgaven alleen oppakken. Daarom doen we dat gezamenlijk in het Interbestuurlijk programma (IBP).

Greendeal 1.000 Hectare Stedelijke Natuur

De Greendeal heeft als doel is om minimaal 1.000 hectare natuurlijk beheerd groen in of aan de rand van bebouwd gebied te realiseren en loopt tot eind 2018. Meedoen aan de Greendeal? Bekijk de informatie op de speciale website.

Plattelandsgemeenten

De P10 is het netwerk van 20 grote plattelandsgemeenten.