Landschap en natuur

Bestuurlijk netwerk natuur

Een bestuurlijk netwerk dat zich ervoor inzet natuur te verbinden aan thema's als zorg en participatie.

Wetsvoorstellen

Wet natuurbescherming

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad

Plattelandsgemeenten

P10 is het samenwerkingsverband van tien grote plattelandsgemeenten.