Landschap en natuur

Greendeal 1.000 Hectare Stedelijke Natuur

De Greendeal heeft als doel is om minimaal 1.000 hectare natuurlijk beheerd groen in of aan de rand van bebouwd gebied te realiseren en loopt tot eind 2018. Meedoen aan de Greendeal? Bekijk de informatie op de speciale website.

Wetsvoorstellen

Wet natuurbescherming

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad

Plattelandsgemeenten

P10 is het samenwerkingsverband van tien grote plattelandsgemeenten.