Onderzoek naar leegstand agrarisch vastgoed

Op dit moment staat 10% van de agrarische bebouwing in ons land leeg. In 2030 zal dat opgelopen zijn tot bijna 25%. Veel van de vrijkomende agrarische bebouwing staat leeg.

Dit blijkt uit onderzoek van de Wageningen Environmental Research University & Research (Alterra), uitgevoerd in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Toenemende leegstand in het landelijk gebied plaatst niet alleen de erfgoedzorg voor een uitdaging. Het thema raakt bijvoorbeeld ook aan veiligheid en justitie en de volksgezondheid.

De onderzoeksresultaten van Wageningen University maken duidelijk dat een integrale aanpak vereist is.

Meer informatie