Deel uw ideeën op de bestuurdersdag landelijk gebied

Omgevingswet, vrijkomende agrarische bebouwing (VAB`s), veehouderij en gezondheid, regionalisering, klimaatadaptatie en energie. Hoe ziet u het buitengebied op langer termijn en wat zijn uw ideeën daarbij? Praat erover mee op de bestuurdersdag op 2 november, samen met hoofdspreker Hans Mommaas (PBL).

De gemeente Heusden heet u van harte welkom!

Programma

  • 11.30 - 12.30 uur: Rondleiding met ontvangst (vooraf inschrijving rondleiding)
  • 12.30 - 13.00 uur: Inloop & Lunch
  • 13.00 - 14:00 uur: Plenaire opening: algemene ontwikkelingen in het landelijk gebied.
    ​​​​​Spreker: Hans Mommaas, directeur PBL, dagvoorzitter: Patricia Hoytink, gemeente Berkelland
  • 14.00 - 14.10 uur: Pauze
  • 14.10 - 16.30 uur: Deelsessies (Ronde 1 start 14.10, Ronde 2 start 15.20)

Deelsessies

1. Omgevingsvisie
De omgevingsvisie is bij uitstek het instrument voor u als bestuurder om samen met uw inwoners en organisaties de toekomst uit te stippelen voor uw gemeente. In deze deelsessie delen de koplopers hun knelpunten en best practices. Wat en wie betrekt u bij de ontwikkeling en hoe voert u dit uit. Hoe zorgt u dat u straks een kraakheldere visie heeft over de toekomst van uw gemeente.

  • Spreker: Elsa Duijnstee, projectleider Implementatie Omgevingswet Gemeente Oude IJsselstreek

2. Landbouw & Gezondheid
Ga met de jonge boer van NAJK in gesprek! In deze deelsessie delen twee jonge boeren hun visie over de toekomst. Jonge boeren met passie en pit; De Toekomst die zich wil blijven ontwikkelen. Gezien de ontwikkelingen op het gebied veehouderij en gezondheid lopen zij hier nog wel eens tegenaan.  Welke knelpunten komen zij tegen, hoe pakken zij dit aan en vooral hoe kunnen wij samen verder.

  • Spreker: Stijn Derks, portefeuillehouder intensief NAJK

3. Klimaat en energie
De vraag: wat voor landelijk gebied wil je zijn? Staat in deze deelsessie centraal. Heeft u al eens nagedacht over wat er kan en wat de gemeente wil in het gebied en welke ontwikkelingen er spelen? Aan de hand van voorbeelden en ruimtelijke ontwikkelingen nemen wij u mee in het toekomstproof maken van uw gemeente. Sta stil bij een grote opgave, die veel kansen biedt.

  • Sprekers: Boris Hocks, Stedenbouwkundig ontwerper POSAD & Paul van Liempd, wethouder gemeente Waalre.

Aanmelden en meer informatie

Bekijk hieronder het volledige programma en meld u aan via het aanmeldformulier.