Leefbaarheidsonderzoek door P10

Vandaag presenteerde de P10 samen met Wageningen University & Research het onderzoek ‘Leefbaarheidsinitiatieven op het platteland’. Eén van de conclusies uit het onderzoek is dat dorpen heel goed in staat zijn om grote projecten aan te pakken die invulling geven aan de verduurzaming van ons land.

Het onderzoek werd vandaag gepresenteerd tijdens de jubileumdag van de P10 bij de VNG in Den Haag. Jantine Kriens, algemeen directeur van de VNG, noemde het belang van eigenaarschap. Verantwoordelijkheden kunnen worden overgedragen, maar het gaat er juist om dat je het samen doet. En met eigenaarschap kunnen we deze cirkel weer rond maken.

Met eigenaarschap zetten we een stap verder dan participeren.

 Jantine Kriens, algemeen directeur VNG

Vijfpuntenplan

Op basis van de uitkomsten heeft de P10 een vijfpuntenplan opgesteld met als doel: zelfredzaamheid, zelforganisatie en cohesie stimuleren en ondersteunen en waar kan belemmeringen wegnemen. In het plan staat:

  • dat je de creativiteit en organisatievermogen het beste benut als je dilemma’s presenteert in plaats van oplossingen van bovenaf
  • het idee om een kennisbank te ontwikkelen om alle kennis en ervaring die in de dorpen wordt opgedaan te verzamelen en te delen
  • de wens om het platteland kraamkamer te laten zijn voor de Omgevingswet
  • dat wet- en regelgeving en overheden meer faciliterend moeten zijn
  • dat het nodig is dat de hele omgeving meebeweegt, dus ook andere instituties zoals banken en verzekeringsmaatschappijen.

Meer informatie