Ambassadeurs van vitaal platteland aan het werk

De doelstellingen van het onderdeel ‘naar een vitaal platteland’ van het Interbestuurlijk programma (IBP) zijn ambitieus, complex en een zaak van lange adem. Maar er komt vaart in. Edward Stigter (VNG) en Albert Thijssen (IPO) noemen zichzelf 'ambassadeurs' van de opgave. Wat houdt dat in?

In een artikel van het Interbestuurlijk programma vertellen Thijssen en Stigter meer over hun rol. 

Vitaal platteland

Gezond en veilig voedsel. Een economisch sterke agrarische sector die vooroploopt in duurzame kringlooplandbouw. Robuuste ecosystemen, waardevolle natuur, een aantrekkelijk landelijk gebied… De doelstellingen zijn ambitieus, complex en een zaak van lange adem.

Toch komt er vaart in de aanpak: in 15 kansrijke gebieden in het hele land gaan bedrijven, overheden, natuur- en milieuorganisaties en andere betrokkenen samen werken aan een sterk en gezond platteland. Wat kunnen Albert Thijssen (IPO) en Edward Stigter (VNG) betekenen in hun rol als 'ambassadeur'?

Ambassadeur

Thijssen: "Wij willen beweging op gang brengen, bij agrariërs, burgers, bestuurders, bewoners en organisaties. Mensen bij elkaar brengen, belemmeringen wegnemen, ontwikkelingen stimuleren.

Maar het echte werk gebeurt in de landelijke gebieden.’

 

 

Edward Stigter beaamt dat: "Directeuren vanuit overkoepelende organisaties moeten niet als opdrachtgevers bepalen tegen welke vraagstukken regio’s aanlopen, dat weten zij zelf veel beter.

Wij bieden waar nodig ondersteuning.’

 

 

Meer informatie