Landelijk gebied

Naar een Vitaal Platteland

Hoe houden we het platteland in Nederland economisch vitaal, leefbaar en ecologisch duurzaam? In het landelijk gebied komen veel grote opgaven samen die vragen om forse en structurele veranderingen. 

Geen enkele partij kan deze opgaven alleen oppakken. Daarom doen we dat gezamenlijk in het Interbestuurlijk programma (IBP).

Klimaatakkoord en landbouw en landgebruik

Het doel van de huidige onderhandelingen voor het Klimaatakkoord is dat er een breed maatschappelijk akkoord komt over maatregelen die ertoe moeten leiden dat in 2030 de uitstoot van CO2 met 49 procent omlaag is gebracht. In de eerste fase worden de onderhandeling daarover gevoerd aan 5 sectortafels. Eén van de sectortafels gaat over landbouw en landgebruik.