Wijziging Wet Basisregistratie Ondergrond

Fase: 
Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
Kamerstuknummer: 
35088

Inhoud
Dit wetsvoorstel brengt wijzigingen aan in de Wet Basisregistratie Ondergrond. Dat wetsvoorstel regelt de instelling van een basisregistratie met gegevens over de ondergrond. Het gaat deels om gegevens over de fysieke werkelijkheid, onder meer afkomstig uit proefboringen en verkenningen, deels om administratief-juridische gegevens over vergun-ningen en meldingen die recht geven om delfstoffen of aardwarmte te winnen of stoffen op te slaan. De ondergrond begint overigens al bij het maaiveld.

Aangenomen op 7 maart 2019 door de Tweede Kamer en op 26 maart 2019 door de Eerste Kamer.

Inwerkingtreding: 
25 mei 2018