Evaluatie WION

Fase: 
Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
Formele titel: 
Wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (evaluatie WION en regeling bevoegde rechter)
Kamerstuknummer: 
34745

Inhoud
In 2012 is de werking van de Wet Informatieuitwisseling Ondergrondse Netten geëvalueerd. De wet wordt als een goed instrument beschouwd maar behoeft wel een aantal aanpassingen. In dit voorstel komen de volgende zaken aan de orde:

  • Huisaansluitingen worden onder de werking van de wet gebracht;
  • Gedifferentieerde aanpak voor de te volgen procedure bij graafwerkzaamheden in de buurt van netten met gevaarlijke inhoud of grote waarde;
  • Voorschriften voor registratie van netten worden herzien;
  • Verder zijn er een aantal wijzigingen betreffende de wijze waarop informatie wordt uitgewisseld.

Aangenomen op 27 maart 2018 door de Tweede Kamer en op 10 april 2018 door de Eerste Kamer.

Beoogde datum inwerkingtreding

  1. De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
  2. Artikel IIIa werkt terug tot en met 1 januari 2018.

 

Inwerkingtreding: 
1 januari 2018