Wetgevingskalender

Wijziging Wet Basisregistratie Ondergrond

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
35088
Inwerkingtreding: 
25 mei 2018

Informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
34739