Uitkomsten onderzoek verleggen kabels en leidingen

Met het verleggen van kabels en leidingen zijn grote (maatschappelijke) kosten gemoeid, die al jarenlang tot veel discussies leiden tussen gemeenten en beheerders van netwerken van nutsbedrijven. Het COELO deed onderzoek en concludeerde dat er verschillende afspraken en werkwijzen zijn.

Nu het landelijk beeld goed in kaart is gebracht, kan het landelijk overleg over nadeelcompensatieregelingen bij verleggingen een nieuwe fase ingaan. 

Uniforme regels

Gemeenten gaan verschillend om met verleggingen van kabels en leidingen. Dit is verwarrend en leidt regelmatig tot “gedoe” tussen nutsbedrijven en gemeenten.

Koepelorganisaties van zowel gemeenten als netbeheerders ervaren de huidige situatie veelal als onbevredigend, maar kwamen tot dusver niet tot concrete aanpassingen. Een meer uniform toegepaste regeling kan veel discussies besparen.

Meer informatie

U vindt het onderzoek en het persbericht op de website van het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL).