Aanbieding modelverordening werkzaamheden kabels en leidingen

vrijdag 27 september 2013
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 13/077

Samenvatting
Bij middel van deze ledenbrief biedt de VNG haar leden de nieuwe modelverordening werkzaamheden kabels en leidingen aan. Deze verordening bevat regels met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen in of op de openbare gronden in de gemeente.