Kabels en leidingen

Herstraattarieven

Elk jaar past het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL) de tarieven voor herstraatwerkzaamheden aan volgens de actuele indexcijfers. Met de Excel-rekenprogramma's kunt u per project de berekeningen maken volgens de Richtlijn tarieven Telecom uit 2004. NB: Sla de bestanden op voor u ze opent! Schakel vervolgens macro's in.

Vragen over de tarieven kunt u stellen aan GPKL (0318-438099 / info@gpkl.nl)

Wetsvoorstellen

Informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad