Kabels en leidingen

Herstraattarieven

Elk jaar past het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL) de tarieven voor herstraatwerkzaamheden aan volgens de actuele indexcijfers. Met de Excel-rekenprogramma's kunt u per project de berekeningen maken volgens de Richtlijn tarieven Telecom uit 2004.

Wetsvoorstellen

Wijziging Wet Basisregistratie Ondergrond

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling

Informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad