Kabels en leidingen

Herstraattarieven

Elk jaar past het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL) de tarieven voor herstraatwerkzaamheden aan volgens de actuele indexcijfers. Met de Excel-rekenprogramma's kunt u per project de berekeningen maken volgens de Richtlijn tarieven Telecom uit 2004.

Wetsvoorstellen

Wijziging Wet Basisregistratie Ondergrond

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling

Evaluatie WION

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad