Handhaving kraakverbod

Fase: 
Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
Formele titel: 
Voorstel van wet van de leden Koerhuis en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het wijzigen van de rechterlijke procedure voor de beoordeling van de rechtmatige binnentreding van een woning of lokaal met als doel het verwijderen van personen alsmede voorwerpen die daar worden aangetroffen (Wet handhaving kraakverbod)
Kamerstuknummer: 
35296

Inhoud
De initiatiefwet regelt dat in geval van verdenking van kraken sneller ontruimd kan worden. Binnen drie dagen toetst de rechter-commissaris het verzoek tot handhaving van de officier van justitie. Na goedkeuring kan direct ontruiming plaatsvinden. De opstellers van de initiatiefwet geven eenieder de gelegenheid op dit initiatiefwetsvoorstel te reageren via deze internetconsultatie.

Beoogde datum inweringtreding
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.