Huisvestingswet

Wetsvoorstellen

Versnellen van woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling

Voldoende betaalbare woningen

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling