Huisvestingswet

Wetsvoorstellen

Voldoende betaalbare woningen

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling