Ruimte en Wonen

Informatie over o.a. landelijk gebied, grondzaken en woonbeleid

Dossier Invoering Omgevingswet is online verhuisd!

Vanaf nu vindt u alle informatie over de voortgang van het wetgevingstraject en de invoeringsondersteuning die VNG gemeenten biedt in een apart – nieuw - thema ‘Omgevingswet’ op deze website. In het nieuwe thema is meer ruimte om publicaties, handreikingen, nieuws en andere informatie te bundelen én op een overzichtelijke manier beschikbaar te stellen.

Hoe kunnen we bijdragen aan de Global Goals?

Met de uitvoering van de Omgevingswet en met beleid voor het landelijk  gebied dragen gemeenten bij aan Global Goals op het gebied van de leefomgeving. Ook het gemeentelijk woningbeleid draagt bij: veilig en betaalbaar onderdak voor iedereen is onderdeel van Global Goal 11.