Grondzaken/-beleid

Het grondbeleid van gemeenten verandert door veranderingen in de maatschappij. De wettelijke mogelijkheden die gemeenten hebben bij hun grondbeleid moeten daarbij aansluiten, zodat passief grondbeleid en actief grondbeleid gelijkwaardige alternatieven zijn waar gemeenten vrij tussen kunnen kiezen.

Grondeigendom en Omgevingswet

De VNG wil dat er een volledig grondbeleidsinstrumentarium in de Omgevingswet komt voor zowel de actieve- als de facilitaire ontwikkelrol. De inzet is gericht op een zo volledig en eenvoudig mogelijk kostenverhaal. Het instrumentarium moet geschikt zijn voor alle soorten ontwikkelingen. De VNG heeft zorgen over het instrument van vrijwillige stedelijke herverkaveling. Wordt dit aantrekkelijk genoeg voor grondeigenaren en gemeenten?

Portal overheidsprivaatrecht - grondzaken

In de portal overheidsprivaatrecht vindt u extra informatie, met waar dat van toepassing is verwijzingen naar jurisprudentie en wetsartikelen.

Naast extra informatie over grondzaken vindt u in de portal ook meer informatie over overeenkomsten, overheidsaansprakelijkheid, privaat- of publiekrecht, samenwerking met privaatrechtelijke rechtspersonen en schadeverhaal.

Wetsvoorstellen

Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet

Aangemeld voor plenaire behandeling in TK