Wat zijn gebruikelijke afschrijftermijnen van civieltechnisch werken?

Wij kennen geen regels over de afschrijvingstermijn voor civieltechnische werken. Wellicht kunt u deze vraag stellen bij de Vereniging Stadswerk. http://www.stadswerk.nl/